Cách đăng ký tài khoản ChatGPT chính chủ

Chatgpt đang làm điên đảo các trang Mạng xã hội Việt Nam và Thế giới gần đây. Vậy chatgpt là gì? Cách đăng kí tài khoản Chatgpt như thế nào? Mời các bạn cùng tham…