có nên tắt quảng cáo facebook vào ban đêm không?

Có nên tắt quảng cáo facebook vào ban đêm hay không?

Quảng cáo facebook là phương pháp tiếp cận khách hàng hiệu quả hiện nay. Tuy nhiên, với mong muốn tối ưu chi phí và tăng doanh thu quảng cáo cần nhận được sự tương tác…