quảng cáo facebook bị từ chối

Tại sao quảng cáo facebook bị từ chối? Cách khắc phục

Trong tiến trình chạy facebook ads, việc quảng cáo facebook bị từ chối không phải là tình trạng hiếm gặp. Điều này gây ảnh hưởng đến mục tiêu chung của chiến lược và thời gian…